драма-диалог

«Адасқақтың», өзге де шығармаларының қат-қабат астарларында өзінің өмірлік ғана емес, өнерлік тәжірибесі жатыр. Суреткерді интеллектуалды-лингвистикалық прозаның қазақ әдебиетіндегі бірден-бір өкілі.