М. Әуезов атындағы драма театры

СҮЙІНБАЙ

Эпостық драма

авт. Иран-Ғайып

реж. М. Ахманов

Главный герой эпической драмы - основоположник казахского искусства импровизации, знаменитый  сказитель, великая историческая личность Суюнбай Аронулы.

События драмы разворачиваются в середине XIX века, вокруг состязания известного   кыргызского акына-импровизатора Катагана с Суюнбаем,  достигшего к тому времени большой славы,  ставшего поистине великой фигурой.

               В этом состязании описывается не только жизнь народа, сакральная природа импровизаторского искусства и уточняется  главное качество импровизации, Суюнбай здесь  выступает не только как  национальный герой, но и национальный посол казахско-кыргызских отношений, осложненных  смертью хана Кене и Наурызбая. Самой яркой частью спектакля является само состязание - айтыс.

            Великолепный художественный язык, высокий драматический дух пьесы привлекает сегодняшнюю аудиторию с Театром Великой Степи.

_____________________________________________

Тарихи драманың бас кейіпкері - қазақ айтыс өнерінің атасы, атақты жырау, үлкен тарихи тұлға Сүйінбай Аронұлы. Оқиғалары негізінен 19 ғасырдың орта тұсында қырғыздың әйгілі ақыны Қатағанмен айтысы төңірегінде өрбитін қойылымда Жырау нағыз толысқан, үлкен қайраткер деңгейіне көтерілген кезінде көрінеді.  Осы айтыста халық өмірі, жыраулық өнердің сакральдық сипаты,  суырып салмалық қасиет ерекше көркемдікпен айқындала түсссе,  қазақ-қырғыз қарым-қатынасының хан Кене мен Наурызбай өліміне байланысты қиындап кеткен осы тұсында Сүйінбай халық жырауы ғана емес, халық елшісі деңгейіне көтеріле бейнеленеді. Қойылымның ең шырқау тұсы – айтыстың өзі.  Төгіліп тұрған көркем тілі, рухы биік драма бүгінгі көрерменді Ұлы Дала  театрымен қауыштырады.